pohranicnituristika 

Zdeněk Šmída www.zdeneksmida.cz/
38 alb 2 486 zobrazení 2 fanoušci
Obrazové galerie k rozboru pohraničí. Přehled na http://www.zdeneksmida.cz/rozbor-pohranici-obecne.html

© Zdeněk Šmída
reklama
038-OST  0
212 fotek, 1.4.2018, 133 zobrazení,
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU (038-OST): Hraniční úsek I / HZ I/1 (1), HZ 17/5 (2), HZ 17/18-0/12 (3), HZ 11-0/3 (4-5). Hraniční úsek II / HZ II/1 (6), HZ 12 (7), HZ 14 (8), HZ 7-9/2C (9-12), HZ 7/12-0/1 (13-16), HZ 8 (17-19), HZ 8/2-0/1 (20), HZ 8/8-0/1 (21-22), HZ 8/13-0/1 (23-24), HZ 9/2-0/1 (25), HZ 9/7-0/1 (26-27). Hraniční úsek III / HZ 5 (28), HZ 10/5 (29), HZ 14 (30), HZ 11/5-0/1 (31-32), HZ 11/5-0/2 (33-34), HZ 11/5-0/3 (35-36), HZ 11/5-0/4 (37-38), HZ 11/5-0/5 (39-40), HZ 11/7-0/1 (41-42), HZ 11/7-0/3 (43-44), HZ 11/7-0/4 (45), HZ 11/7-0/5 (46-47), HZ 11/10-0/1 (48-49), HZ 11/11-0/1 (50-51), HZ 11/11-0/2 (52), HZ 12/10-0/1 (53-54), HZ 13-0/1 (55-56), HZ 13/1-0/2 (57-58). Hraniční úsek IV / HZ IV/1 (59), HZ 2 (60), HZ 9 a HZ 9D (61-62), HZ 9/2D (63-66), HZ 11 (67), HZ 12 (68), HZ 12/8 (69), HZ 13 (70), HZ 14 a HZ 14C (71-74), HZ 15D a HZ 15 (75-78), HZ 16 (79), HZ 17 (80), HZ 17/6 (81), HZ 18 (82), HZ 19 (83), HZ 19/4 (84), HZ 20 (85), HZ 21 (86), HZ 24 (87), HZ 25 (88), HZ 26 (89), HZ 27 (90), HZ 28 (91), HZ 31 (92), HZ 32 (93), HZ 33D (94), HZ 33 (95), HZ 35C (96), HZ 37 (97). Hraniční úsek V / HZ 11D (98), HZ 12/6 (99-102), HZ 19 (103-107). Hraniční úsek VII / HZ 15-0/1 (108-109), HZ 16/12-0/1 (110-111), HZ 17/1-0/1 (112), HZ 17/19-0/1D (113), HZ 21/6-0/1 (114), HZ 22/10-0/1 (115-116), HZ 23/1-0/1 (117). Hraniční úsek VIII / HZ 2/3-0/1 (118), HZ 5 (119), HZ 7 (120-121), HZ 9 (122), HZ 12 (123), u HZ 13 (124-126), HZ 16 (127-128), HZ 17/9-0/1 (129), HZ 19/4-0/1 (130-131), HZ 21 (132-133), HZ 24C a HZ 24 (134-137), HZ 25 (138), HZ 26 (139). Hraniční úsek IX / HZ IX/1 (140-141), HZ 3 (142), HZ 3C (143), HZ 6 (144), HZ 7 (145), HZ 9 (146), HZ 10 (147), HZ 13 a HZ 14 (148-151), HZ 15 a HZ 15C (152-155), HZ 27 (156-159), HZ 27/10 (160-161), HZ 29 (162-167), HZ 30 (168-169), HZ 31 (170-171), HZ 32 (172-173), HZ 33 (174), HZ 34 (175), HZ 35 (176), HZ 36 (177). Hraniční úsek X / HZ 9 (178), HZ 10 (179), HZ 12-0/1 (180-182), HZ 20/13-0/1 (183-184), HZ 22-0/1 (185-186), HZ 24/3-0/1 (187-188), u HZ 26 (189-190), HZ 28/2-0/1 (191-194), HZ 28/23-0/1 (195-198), HZ 30/18-0/1 (199-203). Hraniční úsek XI / HZ XI/1 (204), HZ 6 (205), HZ 9D (206-207), HZ 22D (208). Hraniční úsek XII / HZ 3C (209), HZ 4C (210), HZ 17 (211), mezi HZ 5/4C a HZ 5/5D (212).
037-CEL  0
89 fotek, 1.4.2018, 50 zobrazení,
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU (037-CEL): zaniklá obec Lísková (1-12), zaniklá obec Bystřice (13-24, z toho bývalá pohraniční rota 20-22, smrk pro Vatikán 23-24), zaniklá osada Kubička (25-32), zaniklá osada Slatiny (33-38), zaniklá obec Myslív (39-46), zaniklá osada Švarcava (47-51), zaniklá obec Sruby (52-61, z toho bývalá pohraniční rota 58-61), zaniklá osada Červené Dřevo (62-89, z toho kostel 67-75, hřbitov 76-82, bývalá pohraniční rota 89).
036-CEL  0
145 fotek, 1.4.2018, 54 zobrazení,
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU (036-CEL): zaniklá osada Železná Huť (1-9, z toho bývalá pohraniční rota 5-9), zaniklá osada Frančina Huť (10-13), zaniklá obec Pleš (14-36, z toho kostel 23-25, hřbitov 26-28, objekty polní obrany státních hranic 32-36), zaniklá osada Rabov (37-40), zaniklá osada Václav (41-48, z toho bývalá pohraniční rota 45-48), zaniklá osada Bernstein (49-58, z toho bývalá pohraniční rota 54-58), zaniklá obec Švarcava (59-66), zaniklá osada Dianin Dvůr (67-70), zaniklá osada Dolní Huť (71-74), zaniklá osada Horní Huť (75-78), zaniklá osada Hraničná (79-94, z toho bývalá pohraniční rota 84-94), zaniklá osada Úpor (95-99), zaniklá obec Lučina (100-145, z toho kostel 108-120, hřbitov 121-125, fara 126-130, dům čp. 4 131-137).
035-CEL  0
135 fotek, 1.4.2018, 36 zobrazení,
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU (035-CEL): zaniklá osada Hraničná (1-19, z toho pozůstatky objektu zvláštního zařízení 12-19), bavorská osada Hraničná (20-27), zaniklá obec Pavlův Studenec (28-51, z toho hřbitov 41-47, kaplička na hranici 48-51), zaniklá osada Pavlova Huť (52-56), objekty polní obrany státních hranic v lokalitě zaniklé osady Pavlova Huť (57-63, z toho kulometný objekt 57-60, objekt určený k úkrytu 61-63), zaniklá osada Skláře (64-68), zaniklá osada Zlatý Potok (69-79), zaniklá osada Nová Knížecí Huť (80-82), zaniklá osada Stoupa (83-86), zaniklá obec Česká Ves (87-90), zaniklá osada České Nové Domky (91-97), zaniklá obec Zahájí (98-105, z toho Přední Zahájí 98-102, Zadní Zahájí 103-105), zaniklá obec Jedlina (106-116), zaniklá obec Hraničky (117-130), zaniklá osada Střeble (131-135).
034-CEL  0
241 fotek, 1.4.2018, 63 zobrazení,
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU (034-CEL): hraniční přechod Lísková/Waldmünchen (1-7), Lískový most (8-15, z toho nádržka 13-15), hraniční přechod Čerchov/Lehmgrubenweg (16-18), hraniční přechod Tři znaky/Drei Wappen (19-31), hraniční přechod Pod Třemi znaky/Brombeerriegel (32-35), hraniční přechod Ovčí vrch/Hochstrasse (36-40), lesní cesty přes hranici (41-49, z toho u hraničního znaku 5/6 41-43, u hraničního znaku 16 44-46, u hraničního znaku 16/6 47-49), Čerchov (50-61, z toho pohraniční rota 59-61), historické hraniční znaky v Čerchovském hvozdu od Lískové po Ovčí vrch (62-84, z toho hraniční znak 2/3-0/1 62-64, hraniční znak 5 65-68, hraniční znak 7 69-72, hraniční znak 9 73-76, hraniční znak 12 77-80, hraniční znak 16 81-84), shluk tří hraničních znaků 15/8 na společné hraniční cestě (85-87), hraniční znak v Čerchovském hvozdu zanesený do přírodního útvaru (88), hraniční přechod Folmava/Furth im Wald (89-103), hraniční železniční přechod Česká Kubice/Furth im Wald (104-109, z toho umístění kontrolního stanoviště 109), začátek hraničního Medvědího potoka (110-113), konec hraničního Medvědího potoka (114-117), zaniklý Čertův mlýn (118-124), hraniční přechod Spálenec (125-128), hraniční přechod Maxov (129-131), hraniční přechod Všeruby/Eschlkam v roce 2014 a 2017 (132-143), hraniční Kouba (144-153, z toho zničený historický hraniční znak 4 151-153), hraniční přechod Fleky/Hofberg (154-157), osada Fleky (158-163), hraniční přechod Svatá Kateřina/Rittsteig (164-168), pietní místo osady Svatá Kateřina (169-171), ostatní historické hraniční znaky v úseku Ovčí vrch-Svatá Kateřina (172-191, z toho hraniční znaky 24C a 24 180-185), hraniční znak na Všerubsku zanesený do přírodního útvaru (192), vedení hranice v Čerchovském hvozdu od Lískové po Ovčí vrch (193-216), vedení hranice v úseku Ovčí vrch-Svatá Kateřina (217-241).
033-CEL  0
170 fotek, 1.4.2018, 42 zobrazení,
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU (033-CEL): konec Hraničního potoka na hranici (1-6), přírodní rezervace Jezírka u Rozvadova (7-23, z toho první malé jezírko 7-8, druhé malé jezírko 9-12, velké jezírko 13-18, kanály u hraničního znaku 8/8 19-23), přírodní rezervace Torflohe und Pfrentschwiese (24-40), Rybničná (41-49, z toho Kateřinský potok 42-43, meliorační opatření 44-45, pohraniční rota 46-49), potoky na státní hranici v lokalitě jezírek a nivních luk u Rozvadova (50-59, z toho Kateřinský potok protínající hranici 50, Kateřinský potok na českém 51 a německém 52 území, začátek Nivního potoka na hranici 53-54, tok Nivního potoka na hranici 55-56, konec Nivního potoka na hranici 57, Nivní potok na českém území 58-59), hraniční přechod Železná/Eslarn (60-63), osada Železná (64-89, z toho pohraniční rota 81-82, Park smíření 84-89), hraniční přechod Pleš/Friedrichshäng (90-94), Velký Zvon (95-98), Ebene (99-100), zaniklá osada Bügellohe (101-116), hraniční přechod Rybník/Stadlern (117-121), hraniční přechod Lučina/Untergrafenried (122-126), historické hraniční znaky v úseku Šedý potok-Lísková (127-138), vedení hranice v lokalitě jezírek a nivních luk u Rozvadova (139-150), vedení hranice v úseku Železná-Lísková (151-170).
032-CEL  0
325 fotek, 1.4.2018, 62 zobrazení,
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU (032-CEL): hraniční přechod Broumov/Mähring (1-9), celnice a pomník v Broumově (10-13), hraniční přechod Žďár/Griesbach (14-17), cesta u hraničního znaku 29 (18-23), začátek hraniční Mže (24-29, z toho hraniční znak 31/9-0/1 29), konec hraniční Mže (30-33), hraniční přechod Hraničná/Hermannsreuth (34-39), usedlost Josefa Dilla na Hraničné (40-47), ostatní historické hraniční znaky v úseku Broumov-Pavlův Studenec (48-55), hraniční přechod Pavlův Studenec/Bärnau (56-61), věž mezi hraničními znaky 2/4 a 2/5 (62-65), kaplička s pamětním kamenem na Pavlův Studenec mezi hraničními znaky 4/3 a 4/4 (66-70), stavení-knoflíkárna mezi hraničními znaky 5/4 a 5/5 (71-72), Sklářský potok (73-87, z toho začátek hranice 73-76, konec hranice 84-87), pětikilometrová přímočará linie hranice (88-93, z toho vedení hranice 88-89, Lesní Nába u hraničního znaku 10/3 90-92, mezník u okraje původní hranice 93), pramen Lesní Náby (94-101), rota Vašíček (102-103), zámeček Ostrůvek (104-106), hraniční přechod Křížový kámen/Kreuzstein (107-122, z toho hraniční znak 12/6 112-119), konec společné hraniční cesty u hraničního znaku 12/2 (123-131), shluk čtyř hraničních znaků 11/9 na společné hraniční cestě (132-134), rozhledna na Havranu v letech 2013 a 2014 (135-136), Arnoštova leštírna (137-143), hranice v prostoru České Nové Domky/Neudorf a hraniční znak 19 (144-153), hraniční znak 18 (154-160), hraniční znak 18/2 (161-164), hraniční přechod Přední Zahájí/Waldheim (165-168), hraniční rozcestí Hraničky/Reichenau (169-173), hraniční znak 26 (174-175), hraniční znak 27 (176-177), mohyla nedaleko hraničního znaku 25 (178-180), hraniční přechod Rozvadov/Waidhaus (181-195, z toho bývalá celnice 192-195), dálniční hraniční most Rozvadov/Waidhaus a odbavovací areál (196-199), osada Nové Domky (200-209, z toho památník železné opony 208-209), Muzeum Pohraniční stráže Kóta (210-298, z toho budova roty 210-214, chodba 215-220, kancelář velitele roty 221-224, kancelář velitelů čet 225-228, kancelář dozorčího důstojníka roty 229-234, místnost dozorčího roty 235-240, místnost poplachové hlídky 241-242, politickovýchovná světnice 243-247, spojařská dílna 248-252, sklad zbraní 253-257, ošetřovna 258-259, ubikace 260-263, kotce 264-266, signální stěna a vrata 267-268, zkouška 269-273, slavnostní otevření 274-280, venkovní expozice 281-286, vnitřní expozice 287-298), vedení hranice v popisovaném úseku (299-325).
031-CHE  0
33 fotek, 1.11.2017, 94 zobrazení,
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU (031-CHE): zaniklá osada Boden (1-5), zaniklá osada Oldřichov (6-9), zaniklá osada Nové Mohelno (10-13), objekty polní obrany státních hranic v lokalitě zaniklé osady Nové Mohelno (14-23, z toho kulometný objekt 14-19, objekt určený k úkrytu 20-22, okop 23), zaniklá obec Slatina (24-33).
030-CHE  0
76 fotek, 1.11.2017, 96 zobrazení,
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU (030-CHE): zaniklá osada Císařský Hamr (1-6), zaniklá obec Pastviny (7-13), zaniklá obec Újezd (14-36, z toho pohraniční rota 31-34, Most přátelství 35-36), zaniklá obec Dubina (37-41, z toho pohraniční rota 40-41), zaniklá osada Rybáře (42-45), zaniklá obec Pomezná (46-50), zaniklá osada Rathsam (51-54), zaniklá osada Horní Hraničná (55-58), zaniklá obec Horní Pelhřimov (59-65), zaniklá osada Wies (66-69), zaniklá osada Krásná Lípa (70-76).
029-CHE  0
144 fotek, 1.11.2017, 139 zobrazení,
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU (029-CHE): hraniční přechod Mýtina/Neualbenreuth (1-6), Železná hůrka (7-10), Kyselecký hamr s Kyseleckým pramenem (11-16), rozcestí u hraničního znaku 8 (17-18), Dyleň (19-40, z toho vrchol 19-25, pozůstatky turistické chaty 26-31, pozůstatky pohraniční roty 32-40), historické hraniční znaky a zajímavé vyznačení hranice v Dyleňském lese (41-71, z toho historické hraniční znaky 9 a 9D s letopočtem 1844 41-42, historický hraniční znak 11 s letopočtem 1774 43-44, Napoleonův kámen 45-50, kámen Střed Evropy 51-61, historický hraniční znak u hraničního znaku 11/4 62-64, skalisko u hraničního znaku 9/10D 65 a u hraničního znaku 10/4D 66-67, hraniční znaky 9/6-0/1C a 9/6-0/1D 68-69, shluk hraničních znaků 10C, 10-1C, 10-1D a 10D 70-71), historické hraniční znaky na Mohelenských pláních (72-99, z toho hraniční znak 12 72, hraniční znak 12/8 73-75, vodojem a hraniční znak 13 76-84, začátek hraničního Mikulášského potoka a hraniční znaky 14 a 14C 85-89, tok hraničního Mikulášského potoka 90-92, konec hraničního Mikulášského potoka a hraniční znaky 15D a 15 93-99), historické hraniční znaky v posledním úseku Dyleňska (100-113, z toho hraniční znak 16 a podmáčené hloučky okolo něj 100-103, hraniční znak 17 104, cesta u Slatiny a hraniční znak 17/6 105-107, hraniční znak 18 108, hraniční znak 19 109-110, hraniční znak 19/4 111, hraniční znak 20 112, hraniční znak 21 113), cesta u hraničního znaku 19/5 (114-116) a u hraničních znaků 20/3 a 20/4 (117-118), hraniční přechod Broumov/Mähring (119-127), celnice a pomník v Broumově (128-131), vyřazené hraniční znaky z období před rokem 1918 (132-133), vedení hranice v popisovaném úseku (134-144).
028-CHE  0
142 fotek, 1.11.2017, 93 zobrazení,
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU (028-CHE): hraniční přechod Dubina/Hammermühle (1-5, z toho vedení hranice u mlýna 4-5), vedení hranice po břehu Ohře (6-7), silniční hraniční přechod Pomezí nad Ohří/Schirnding (8-36, z toho celnice a oddělení pasové kontroly 12-15, původní silnice vedoucí ke přechodu 16-21, původní a současná vlaková zastávka 22-23, Pomezní rybník 25-27, pohraniční muzeum Schirnding 28-36), turistický hraniční přechod Pomezí nad Ohří/Schirnding (37-40), železniční hraniční přechod Pomezí nad Ohří/Schirnding (41-45), Buková studna (46-54), smírčí kříž u hraničního znaku 6/13-1C (55-57), polní cesta u hraničního znaku 8 (58-60), historické hraniční znaky ve Svatokřížském lese (61-90, z toho hraniční znak 11/7-0/6 89-90), historické hraniční znaky na úbočí kóty Výhledy (91-92), historický hraniční znak v lokalitě Bučina (93), Bismarckova rozhledna na Zelené hoře (94-95), hraniční přechod Svatý Kříž/Waldsassen (96-107, z toho hraniční znak 13/12-0/1 103, památník obětem železné opony 104-106, smírčí kříž 107), hraniční přechod Cheb/Waldsassen (108-118, z toho Slapany 117-118), hraniční přechod Starý Hrozňatov/Hatzenreuth (119-123), vyřazený hraniční znak z období před rokem 1918 (124-125), vedení hranice v popisovaném úseku (126-142).
027-CHE  0
160 fotek, 1.11.2017, 141 zobrazení,
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU (027-CHE): Trojmezí České republiky, Saska a Bavorska (1-18, z toho hraniční znaky 18 a I/1 při pohledu z české strany 9-10, saské strany 11 a bavorské strany 12), nejzápadnější bod České republiky (19-22), Most přátelství u zaniklé obce Újezd (23-26), hraniční přechod Nové Domy/Neuhausen (27-32, z toho milník 32), historické hraniční znaky v úseku Trojmezí-Nové Domy (33-50, z toho s nápisem K. W. 33-36, s různými nápisy a symboly 37-39, s letopočtem 1740 40, s nápisy St. Gem. R. a St. W. 41-43, řada žulových kamenů mezi hraničními znaky 11/9 až 12/3 44-48, řada žulových kamenů u hraničního znaku 8/12 49-50), Benešův palouček (51-57, z toho pomník v Aši 56-57), smírčí kříž u Benešova paloučku (58), hraniční přechod Aš/Selb (59-63), železniční přechod Aš/Selb (64-73, z toho stav v červnu 2014 64-66), Černý příkop (74-77), turistické rozcestí Hraniční mezníky u Nového Žďáru (78-86), historické hraniční znaky ve Slatinném lese (87-111, z toho hraniční znak 7/12-0/1 87-90, hraniční znak 8/2-0/1 91-92, hraniční znak 8/8-0/1 93-94, hraniční znak 8/13-0/1 95-96, hraniční znak 9/2-0/1 97, hraniční znak 9/7-0/1 98-99, hraniční znak u hostince Wartberg v Längenau 100-103, hraniční znak 8 104-111), smírčí kříž u hraničního znaku 9/8 (112), hraniční znak 5 s letopočtem 1988 (113-115), balvan u hraničního znaku 12 (116-117), hraniční přechod Libá/Liebensteiner Tor (118-126), vyřazený hraniční znak z období před rokem 1918 (127-128), vyřazený hraniční znak z prvorepublikového období (129-130), vyřazené hraniční znaky ze současnosti (131), vedení hranice v úseku Trojmezí-Aš (132-147), vedení hranice v úseku Aš-Libá (148-160).
026-SUM  0
73 fotek, 1.8.2017, 601 zobrazení,
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU (026-SUM): pohraniční rota první linie (1-10, z toho baráky roty Soutok 1-5, škola roty Račín 6-10), pohraniční roty druhé linie od Svaté Kateřiny po Spáleniště k dislokačnímu roku 1984 (11-29), průseky po elektrifikovaném drátěném zátarasu (30-41), prvky konstrukce elektrifikovaného drátěného zátarasu (42-49, z toho dřevěný kůl 42-43, betonový sloupek 44-45), linie po signálních stěnách (50-56, z toho pozorovatelna 55-56), objekt polní obrany státních hranic (57-73, z toho Bučina 57-59, Silnice 60-63, Silnice s jednotlivými fázemi odkrývání 64-73).
025-SUM  0
136 fotek, 1.8.2017, 129 zobrazení,
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU (025-SUM): zaniklá osada Huťský Dvůr (1-5), zaniklá osada Josefův Důl (6-8), zaniklá obec Zvonková (9-34, z toho muzeum 28-29, penzion 30, celnice 31, stará pohraniční rota 32, nová pohraniční rota 33-34), zaniklá osada Račín (35-50, z toho škola 40-49), zaniklá obec Pestřice (51-56), zaniklá osada Kozí stráň (57-59), zaniklá obec Kyselov (60-75, z toho pohraniční rota 65-72, objekt na obranu republiky 73-75), zaniklá osada Růžový vrch (76-83, z toho U Korandy 76-80 s plavebním kanálem 79-80), zaniklá osada Hraničná (84-89, z toho Horní Hraničná 84-85, Dolní Hraničná 86-89), zaniklá osada Otov (90-92), zaniklá osada Jasánky (93-95), zaniklá osada Horní Ureš (96), zaniklá obec Německý Rychnůvek (97-113, z toho kostel 103-105, hřbitov 106-108, pomník četníka Měsíčka 111, památník Rychnůvecké farnosti v Sankt Oswaldu 112-113), zaniklá osada Rožnov (114-121), zaniklá osada Pernek (122-128), zaniklá osada Mezilesí (129-131), zaniklá osada Kaplické Chalupy (132-136).
024-SUM  0
255 fotek, 1.8.2017, 149 zobrazení,
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU (024-SUM): zaniklá obec Bučina (1-49, z toho kaplička 23-28, zrekonstruovaná zeď domu 29-31, hotel 32-38, domky coby součásti pohraniční roty 39-40, památník železné opony 41-49), zaniklá osada Chaloupky (50-59), zaniklá obec Knížecí Pláně (60-98, z toho kostel 72-78, hřbitov 79-83, kamenný obelisk 84-85, pohraniční rota 92-95, hájovna 96-98), zaniklá osada Stodůlky (99-123), zaniklá osada Světlé Hory (124-153, z toho Horní Světlé Hory 124-137, Dolní Světlé Hory 138-147, škola 148-153), zaniklá obec Silnice (154-171, z toho Horní Silnice 154-166, Dolní Silnice 167-169, pohraniční rota Horní Silnice 170 a Dolní Silnice 171), zaniklá osada Cazov (172-184, z toho Dolní Cazov 172-178, Horní Cazov 179-184), zaniklá osada Mlaka (185-188), zaniklá osada Kamenná Hlava (189-197), zaniklá osada Krásná Hora (198-217, z toho pohraniční rota 200-215, pomník strážmistra Vrabce 217), zaniklá osada Na Spálenci (218-223), zaniklá osada Nové Údolí (224-255, z toho Pošumavská jízdní dráha 239-249, hotel 250-252, památník železné opony 253-255).
023-SUM  0
115 fotek, 1.8.2017, 112 zobrazení,
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU (023-SUM): zaniklá obec Zadní Chalupy (1-10, z toho pohraniční rota 9-10), zaniklá obec Hůrka (11-18), zaniklá osada Pomezí (19-26), zaniklá osada Horní Ždánidla (27-34), zaniklá samota Javoří Pila (35-58, z toho pila na zpracování dřeva 35-45, hájenka 46-49, usedlosti u soutoku 50-58), zaniklá samota Roklanská hájenka a chata (59-86, z toho hájenka 65-67, chata 68-73, plavební nádržka 74-81, pohraniční rota 82-86), zaniklá samota Březník (87-115, z toho pohraniční rota 98-101, Březnické údolí 102-107, Luzenské údolí 108-115).
022-SUM  1
208 fotek, 1.8.2017, 140 zobrazení,
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU (022-SUM): hraniční přechod Zadní Zvonková/Schöneben (1-8, z toho rakouská celnice 7-8), hraniční přechod Pestřice/Sonnenwald (9-17, z toho křížení plavebního kanálu s Pestřicí 13-17), konec hraničního toku Pestřice (18-21), hraniční přechod Kyselov/Aigen (22-37, z toho pohraniční rota 27-32, objekt na obranu republiky 33-35, rakouská celnice 36-37), začátek hraničního toku Černé stoky (38-40), Rakovská zátoka (41-60, z toho odtékající Černá stoka a Ježová do Lipna 49-50, Plaváček 59-60), hraniční přechod Ježová/Igelbach (61-64) a křížení plavebního kanálu s Ježovou (65-74, z toho Ježová 66-71, plavební kanál 72-74), konec hraničního toku Ježové (75-78), začátek hraničního toku Hraničního potoka coby začátek II. úseku česko-rakouské hranice (79-85), konec hraničního toku Hraničního potoka (86-89), hraniční přechod Koranda/Sankt Oswald (90-95, z toho rakouská celnice 94-95), spáditý úsek Schwarzenberského plavebního kanálu (96-119, z toho Otovský potok 96-104, soutok Otovského potoka a Světlé 105-106, Světlá 107-109, konec plavebního kanálu na českém území 110-113, historický hraniční kámen 114-119), U Horní Ureše (120-125), hraniční přechod Pasečná/Hörleinsödt (126-134, z toho rakouská celnice 132-134), penzion Dobík na Pasečné (135-137), historický hraniční znak II/28 (138-143), začátek hraničního toku Dílčího potoka (144), soutok Dílčího a Mlýnského potoka (145-146), konec hraničního toku Mlýnského potoka (147), hraniční přechod Přední Výtoň/Guglwald (148-162, z toho rakouská celnice 154-156, památník železné opony 157-162), zajímavosti státních hranic u Guglwaldu (163-172, z toho hraniční znak II/37-5C 163-164, hospodářské stavení 165-166, hotel 167-172), osada Svatý Tomáš (173-177, z toho Vítkův Hrádek 173-174, kostel 175), hraniční znak zanesený do přírodního útvaru (178), vedení hranice v popisovaném úseku (179-195), přívozy na Lipně (196-208, z toho Horní Planá/Bližší Lhota 196-200, Dolní Vltavice/Kyselov 201-203, Frymburk/Frýdava 204-208).
021-SUM  0
375 fotek, 1.8.2017, 141 zobrazení,
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU (021-SUM): Spálený luh u Nového Údolí (1-9), konec hraničního toku Údolského potoka (10-12), Špičák (13-15), Schwarzenberský plavební kanál (16-30, z toho Rosenauerův potůček protínající hranici 16, začátek kanálu 17-20, Rosenauerova nádržka 21-23, nádržka Říjiště 24-27, Jelení jezírko 28-30), začátek hraničního toku Světlé (31-34), soutok Světlé a Malé Světlé (35-37), konec hraničního toku Malé Světlé (38-41), Třístoličník (42-87, z toho jižní vrchol 45-74 a pohledy z něj 54-59, severní vrchol 75-87 a pohledy z něj 79-82), Vysoký hřeben (88-96, z toho česká strana 93-94, bavorská strana 95-96), Trojmezná (97-130, z toho pohledy z hlavní skály 108-120, kamenná moře na bavorské straně 124-130), Trojmezí České republiky, Německa a Rakouska (131-151, z toho české území 131-133, německé území 134-136, rakouské území 137-139, stříška trojstátního hraničního znaku s vyznačením hraniční linie 143, česko-německý mezník 144, česko-rakouský mezník 145, německo-rakouský mezník 146, česko-německý chodník 149, česko-rakouský chodník 150, německo-rakouský chodník 151), Nad Rakouskou loukou (152-162, z toho česká strana 155-157, rakouská strana 158-162), Rakouská louka (163-180, z toho česká strana 166-177, rakouská strana 178-180), Plechý (181-213, z toho geodetický bod 197, pohledy z vrcholové skály 198-204, česká strana 205-209, rakouská strana 210-212), Plešné jezero (214-243, z toho Kamenné moře 229-237, Stifterův památník a pohled na jezero 238-240, pohled na jezero od Kučerovy vyhlídky 241, pohled na jezero z jezerní stěny 242-243), hraniční přechod Nová Pec-Říjiště/Holzschlag (244-248), Studničná (249-251), Klášterní les (252-259, z toho u hraničních znaků I/11 a I/15 252-253, správní kameny 254-259), Hraničník (260-267), Schönbergfelsen (268-275), Smrčina (276-297, z toho česká strana 282-290, rakouská strana 291-297), začátek hraničního toku Pestřice (298-300), původní hraniční znaky mimo hraniční linii (301-302), hraniční znaky zanesené do přírodních útvarů (303-314, z toho kámen jedničkářů 303-305, tank 306-308, ořech 309-311, bota 312-313), vedení hranice v úseku Nové Údolí-Třístoličník (315-326), vedení hranice v úseku Třístoličník-Nová Pec (327-351), vedení hranice v úseku Nová Pec-Zadní Zvonková (352-375).
020-SUM  0
188 fotek, 1.8.2017, 138 zobrazení,
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU (020-SUM): hraniční přechod Bučina/Finsterau (1-11), hraniční přechod Čertova voda (12-14), soutok Čertovy vody a Červeného potoka (15-20, z toho Čertova voda 18, Červený potok 19), hraniční rozcestí u Červeného potoka (21-28), zaniklá Reichartova pila (29-48, z toho náhon 36-37, odtok 38-40, horní nádrž Teufelsklause 42-43, Čertova voda a pozůstatky zpevnění vodoteče pro plavení dřeva 44-45, Čertova voda u Čertova jazýčku odtékající do Bavorska 46, dolní nádrž Hammerklause 47-48), hraniční přechod Landruck (49-54), hraniční přechod Dolní Světlé Hory/Hinterfirmiansreut (55-57), hraniční přechod Přední kopec/Vorderfirmiansreut (58-60), hraniční kóty Střední kopec (61-65) a Přední kopec (66-69), začátek hraničního toku Hraničního potoka (70-75), souvislá linie kamenných snosů u hranice v prostoru zaniklé osady Stodůlky (76-80), hraniční znaky bavorské správní hranice pod kótou Geissberg (81-84), hraniční přechod Strážný/Philippsreut (85-102, z toho strážní hrad Kunžvart 99-100, pozůstatky úvozové Zlaté stezky u Strážného 101-102), hraniční přechod Mlaka/Bischofsreut (103-115, z toho historický hraniční kámen 112-115), hraniční přechod Krásná Hora (116-118), hraniční přechod Spálenec (119-123), hraniční přechod Nové Údolí/Haidmühle (124-136, z toho železniční mostek 130-134, údržba hraničního pruhu u železničního mostku 135-136), soutok Hraničního potoka a Řasnice (137-139), soutok Řasnice a Mechového potoka (140-142), konec hraničního toku Mechového potoka (143-146), začátek hraničního toku Hraničního potoka (147-150), soutok Hraničního potoka se Studenou Vltavou (151-153), soutok Studené Vltavy a Údolského potoka (154-156), panelové cesty (157-159, z toho Dolní Cazov 157 a Krásná Hora 158-159), americký mostek u přemostění Mechového potoka (160-163), historický hraniční znak u Krásné Hory (164), vedení hranice v úseku Bučina-Strážný (165-180), vedení hranice v úseku Strážný-Nové Údolí (181-188).
019-SUM  0
364 fotek, 1.8.2017, 130 zobrazení,
OBRAZOVÁ GALERIE K TÉMATU (019-SUM): hraniční přechod Poledník/Buchenau (1-3), louka Vordere Sulz (4-10), skály u Roklanského lesa (11-18), ohbí hranice u hraničního znaku 24 (19-20), Roklan (21-42), Malý Roklan (43-48), Roklanské jezero (49-56), Roklanská kaple (57-65, z toho pohled na Roklanské jezero 62-63 a Roklan 64-65), Roklanská louka (66-73), Kohl Schachten (74-79), Hoch Schachten (80-85), Alm Schachten (86-91), Verlorener Schachten (92-97), V Koutě (98-102), Kruhová slať s historickým hraničním znakem (103-111), Blatný vrch (112-136, z toho česká strana 116-124, bavorská strana 125-131, pietní místo u hraničního znaku 26/10 132-136), Špičácká slať (137-142), Špičník (143-166, z toho historický hraniční znak 28/2-0/1 150-154, česká strana 155-160, bavorská strana 161-166), Malá Hraniční slať (167-171), Hraniční hora (172-183, z toho historický hraniční znak 28/23-0/1 177-183), hraniční přechod Modrý sloup/Blaue Säule (184-194, z toho pozůstatky obchodní cesty 192-194), hraniční rozcestí pod Luzným (195-216), Luzný (217-231), Velká Mokrůvka (232-246, z toho česká strana 235-238, bavorská strana 239-241, pozůstatky obchodní cesty 242-246), Malá Mokrůvka (247-258, z toho česká strana 254-255, bavorská strana 256-257, pozůstatky obchodní cesty 258), Mrtvý vrch (259-266, z toho hraniční skalka 266), Biskupská slať (267-278, z toho hraniční příkop 267-274, česká strana 275-276, bavorská strana 277-278), pomezí správní hranice Plzeňského a Jihočeského kraje (279-281), hraniční přechod Sedmiskalí/Siebensteinkopf (282-284), Siebensteinkopf (285-286), Prameny Vltavy (287-298, z toho turistický pramen 287-292, pramen vyvěrající na úbočí Černé hory 293-294, ruiny chaty 295-298), začátek hraničního toku Čertovy vody (299-301), historické hraniční znaky 20/13-0/1, 22-0/1 a 24/3-0/1 (302-308), původní hraniční znaky mimo hraniční linii (309-318), hraniční znaky zanesené do přírodních útvarů (319-323), vedení hranice v úseku Poledník-Modrý sloup (324-349), vedení hranice v úseku Modrý sloup-Bučina (350-364).

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.

Partneři

Visa Mastercard Maestro American Express Visa Electron